Ανακοίνωση για τις προπονήσεις

10/03/2020

Ενημερώνουμε ότι προληπτικά δε θα γίνουν οι προπονήσεις για 14 μέρες
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.