ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 7 ΕΤΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6939876801